Berghof Reiter
Appartementen & Studio’s

Opdruk en informatie volgens § 5 para. Wet op e-commerce

Media-eigenaar, uitgever:

Berghof Reiter

Regitt 2, 9622 Weissbriach

berghof.reiter@A1.net

www.berghof-reiter.at

Foto directory

Afbeelding Weißensee, Slideshow Nr. 2 – NLW Tourismus Marketing GmbH – © Martin Steinthaler, Fotograaf: Martin Steinthaler

Afbeelding Weißensee, Slideshow Nr. 3 – NLW Tourismus Marketing GmbH – © Fotograf: Dietmar Denger

Afbeelding Background Banner – Activiteiten en avonturen in de zomer – NLW Tourismus Marketing GmbH – © Gert Steinthaler, Fotograaf: Gert Steinthaler

Afbeelding Background Banner – Activiteiten en avonturen in de winter – NLW Tourismus Marketing GmbH – © Stefan Valthe (Weissensee Information)

Afbeelding Skiën – NLW Tourismus GmbH – © Martin Steinthaler, Fotograaf: Martin Steinthaler

Afbeelding Rodelen – NLW Tourismus GmbH – © Martin Steinthaler, Fotograaf: Martin Steinthaler

Beelden & Impressie – Afbeelding Nr. 3 – NLW Tourismus GmbH – © Martin Steinthaler, Fotograaf: Martin Steinthaler

Beelden & Impressie – Afbeelding Nr. 4 – NLW Tourismus GmbH – © Martin Steinthaler, Fotograaf: Martin Steinthaler

Beelden & Impressie – Afbeelding Nr. 5 – NLW Tourismus GmbH – © Martin Steinthaler, Fotograaf: Martin Steinthaler

Resterende Afbeeldingen – © Berghof Reiter

Disclaimer

Inhoud van het online aanbod

Berghof Reiter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen het webteam met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de een deel van Berghof Reiter nalatig schuld bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Berghof Reiter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verwijzingen en links In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“links”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Berghof Reiter vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting pas ontstaan ​​als Berghof Reiter op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De firma Berghof Reiter verklaart daarom uitdrukkelijk dat de overeenkomstige gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud op het moment dat de link werd geplaatst. De firma Berghof Reiter heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte/verbonden pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina’s die zijn gewijzigd nadat de link is gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen onze eigen website geplaatste links en verwijzingen, evenals op bijdragen van derden in door Berghof Reiter opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Berghof Reiter (Wendy Hemmerechts) streeft ernaar de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, in acht te nemen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten zelf te gebruiken of licentievrije afbeeldingen te gebruiken, geluidsdocumenten, videosequenties en toegangsteksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet alleen worden getrokken op basis van de loutere vermelding! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de firma Berghof Reiter berust uitsluitend bij de firma Berghof Reiter. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van Berghof Reiter niet toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast. De bevoegde rechtbank is Hermagor. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om typografische fouten en vergissingen op dit punt te maken.