Berghof Reiter
Appartementen & Studio’s

Privacy

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

berghof.reiter@A1.net

Uw rechten als betrokkenen

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen met behulp van de contactgegevens die zijn verstrekt aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en hun verwerking (Artikel 15 AVG),

Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),

Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Artikel 17 AVG),

Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Artikel 18 AVG),

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Artikel 21 AVG) en

Gegevensoverdraagbaarheid als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (Artikel 20 AVG).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

U kunt te allen tijde met een klacht contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit, b.v. B. aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de deelstaat van uw woonplaats of aan de voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijke autoriteit.

Gebruik van Google Analytics

Type en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het internet moeten dan verdere gerelateerde diensten worden geleverd.

Legale basis:

De gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Ontvanger:

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Hiervoor hebben we het bijbehorende orderverwerkingscontract met Google gesloten.

Bewaarduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Overboeking naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van toestemming:

U kunt de cookies opslaan door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Ook kunt u de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naast de Herderdownloader laten verzenden naar Google en verwerken door Google en installeren: Browser-add-on voor deactivering door Google Analytics.

Profiel:

Met behulp van de Google Analytics-trackingtool kan het gedrag van bezoekers van de website worden geëvalueerd en hun interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Type en doel van de verwerking:

Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we “Google Web Fonts” van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”) om lettertypen op deze website weer te geven.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Legale basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Ontvanger:

Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk – hoewel het momenteel onduidelijk is of en zo ja voor welke doeleinden – dat de exploitant in dit geval Google-gegevens verzamelt.

Bewaarduur:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Webfonts.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Overboeking naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het is echter mogelijk dat de inhoud niet correct kan worden weergegeven met standaardlettertypen.

Intrekking van toestemming:

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. U kunt daarom bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of door een JavaScript-blocker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van Google Maps

Type en doel van de verwerking:

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google”). Dit stelt ons in staat om u interactieve kaarten direct op de website te tonen en stelt u in staat om comfortabel gebruik te maken van de kaartfunctie.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Legale basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Ontvanger:

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Bewaarduur:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Maps.

Overboeking naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript deactiveren in uw browserinstellingen. In dat geval kunt u onze website echter niet of slechts in beperkte mate gebruiken.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Wijziging in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten.

De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

berghof.reiter@A1.net

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (versie #2019-04-10).